ลวงในห้อง(เรียน)

ผมอายุ 13 ในห้อเรียนได้นั่งข้างๆแฟนพอดี
โดนแฟนล้วง…

ขนลุก…แล้วตรงท้องมันเกรงๆ กระตุกด้วย
ในห้องเรียนเธอยังกล้า
ปัจจุบัน ใน ห้อง นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *