ลวงในห้อง(เรียน)

ผมอายุ 13 ในห้อเรียนได้นั่งข้างๆแฟนพอดี โดนแฟนล้วง… ขนลุก…แล้วตรงท้องมันเกรงๆ กระตุกด้วย ในห้องเรียนเธอยังกล้า ปัจจุบัน ใน ห้อง นอน

Read more